πανό 15

Μαγνητικό όργανο μέτρησης

 • Όργανο μέτρησης μαγνητικής μετατόπισης Ma10l

  Όργανο μέτρησης μαγνητικής μετατόπισης Ma10l

  Ανάλυση οθόνης: 10μm, 50μm, 100μm, 1mm.

  Ακρίβεια επαναλαμβανόμενων μετρήσεων: MAX x 10μm.

  Μενού πολλαπλών λειτουργιών, μπορείτε να ορίσετε ελεύθερα παραμέτρους.

  Υψηλή αντίθεση, μεγάλη οθόνη LCD.

  Μοντέλο μέτρησης μήκους / γωνίας.

  Μοντέλο απόλυτης/σχετικής μέτρησης.

  Μετρική /ιντσών με δυνατότητα εναλλαγής.

  Τα κουμπιά/μενού μπορούν να κλειδωθούν.

  Οπίσθιος φωτισμός LCD, με σαφή σήμανση.

  Μέτρηση χωρίς επαφή, χωρίς φθορά.

  Υψηλό επίπεδο προστασίας, αντοχή λαδιού στη σκόνη.

  Η αντικατάσταση της μπαταρίας είναι βολική.

  Χύτευση κασέτας, η εγκατάσταση είναι βολική.

 • Όργανο μέτρησης μαγνητικής μετατόπισης Mg10e

  Όργανο μέτρησης μαγνητικής μετατόπισης Mg10e

  Ανάλυση οθόνης: 10μm, 50μm, 100μm, 1mm.

  Ακρίβεια επαναλαμβανόμενων μετρήσεων: MAX 10μm.

  Μενού πολλαπλών λειτουργιών, μπορείτε να ορίσετε ελεύθερα παραμέτρους.

  Επισήμανση της οθόνης ψηφιακού σωλήνα.

  Κουμπί κλειδώματος /μενού.

  Μετρική /ίντσα με δυνατότητα εναλλαγής.

  Μοντέλο μέτρησης μήκους/γωνίας.

  Απόλυτο / σχετικό μοντέλο μέτρησης.

  Μέτρηση χωρίς επαφή, χωρίς φθορά.

  Υψηλό επίπεδο προστασίας, αντοχή στο λάδι, αντοχή στη σκόνη.

  Είναι βολικό να αντικαταστήσετε την μπαταρία.

  Όμορφο κέλυφος από κράμα αλουμινίου, πλαστικά μέρη εξώθησης τεσσάρων γωνιών, εύκολη εγκατάσταση.

  Με λειτουργία πολλαπλής αντιστάθμισης.

  Διεπαφή επικοινωνίας Rs485 (προαιρετικό).

 • Όργανο μέτρησης μαγνητικής μετατόπισης Mg10l

  Όργανο μέτρησης μαγνητικής μετατόπισης Mg10l

  Χαρακτηριστικό προϊόντος του MG10L:

  Ανάλυση οθόνης: 10μm, 50μm, 100μm, 1mm.

  Ακρίβεια επαναλαμβανόμενων μετρήσεων: MAX 10μm.

  Μενού πολλαπλών λειτουργιών, μπορείτε να ορίσετε ελεύθερα παραμέτρους.

  Οθόνη LCD 7 bit, πιο κατάλληλη για εξοπλισμό μεγάλων ταξιδιών.

  Μοντέλο μέτρησης μήκους / γωνίας.

  Μοντέλο απόλυτης/σχετικής μέτρησης.

  Μετρική /ίντσα με δυνατότητα εναλλαγής.

  Τα κουμπιά/μενού μπορούν να κλειδωθούν.

  Οπίσθιος φωτισμός LCD, ευδιάκριτα επισημασμένος.

  Μέτρηση χωρίς επαφή, χωρίς φθορά.

  Υψηλό επίπεδο προστασίας, αντίσταση λαδιού, αντίσταση λαδιού στη σκόνη.

  Αντικαταστήστε την μπαταρία είναι βολικό.

  Όμορφο κέλυφος από κράμα αλουμινίου, πλαστικά μέρη εξώθησης τεσσάρων γωνιών, εύκολη εγκατάσταση.

  Λειτουργία αρχικής επαναφοράς (διαγραφή).

 • Όργανο μέτρησης μαγνητικής μετατόπισης Ma06l

  Όργανο μέτρησης μαγνητικής μετατόπισης Ma06l

  Ανάλυση οθόνης: 10μm, 50μm, 100μm, 1mm

  Ακρίβεια επαναλαμβανόμενων μετρήσεων: MAX x 10μm

  Πολυλειτουργικό μενού, είναι ελεύθερο να ορίσετε παραμέτρους

  Οθόνη LCD υψηλής αντίθεσης

  Μοντέλο μέτρησης μήκους / γωνίας

  Μοντέλο απόλυτης/σχετικής μέτρησης

  Μετρική /ίντσα με δυνατότητα εναλλαγής

  Τα κουμπιά/μενού μπορούν να κλειδωθούν

  Οπίσθιος φωτισμός LCD, με σαφή σήμανση

  Μέτρηση χωρίς επαφή, χωρίς φθορά

  Υψηλό επίπεδο προστασίας, αντίσταση λαδιού στη σκόνη

  Βολική ενσωματωμένη μπαταρία, αντικαταστήστε την μπαταρία

  Χύτευση κασέτας, η εγκατάσταση είναι βολική

 • Όργανο μέτρησης μαγνητικής μετατόπισης Ma08l

  Όργανο μέτρησης μαγνητικής μετατόπισης Ma08l

  Ανάλυση οθόνης: 10μm, 50μm, 100μm, 1mm.

  Ακρίβεια επαναλαμβανόμενων μετρήσεων: MAX x 10μm.

  Πολυλειτουργικό μενού, είναι ελεύθερο να ορίσετε παραμέτρους.

  Υψηλή αντίθεση, μεγάλη οθόνη LCD.

  Μοντέλο μέτρησης μήκους / γωνίας.

  Μοντέλο απόλυτης/σχετικής μέτρησης.

  Μετρική /ιντσών με δυνατότητα εναλλαγής.

  Τα κουμπιά/μενού μπορούν να κλειδωθούν.

  Οπίσθιος φωτισμός LCD, με σαφή σήμανση.

  Μέτρηση χωρίς επαφή, χωρίς φθορά.

  Υψηλό επίπεδο προστασίας, αντοχή λαδιού στη σκόνη.

  Η δομή και όμορφη, μέτρια.

  Βολική ενσωματωμένη μπαταρία, αντικαταστήστε την μπαταρία.

  Χύτευση κασέτας, η εγκατάσταση είναι βολική.